Ukategorisert

Film – Avtalefestet pensjon (AFP)

Film – Avtalefestet pensjon (AFP)

Hvis du har rett til AFP, utgjør også denne ytelsen en del av alderspensjonen. Det er store forskjeller på AFP i privat sektor og offentlig sektor. I privat sektor er AFP en livsvarig tilleggsutbetaling til folketrygden. I offentlig sektor er AFP en tidligpensjon du kan ta ut mellom 62 og 67 år.Comment here