Pensjon og forklaringer

Ordliste – alderspensjon AFP AFP står for avtalefestet pensjon. Det er en pensjonsordning for arbeidstakere som har fylt 62 år og som jobber innenfor et område med tariffavtale om AFP. Det er forskjell på AFP i offentlig og privat sektor. I offentlig sektor er AFP en tidligpensjonsordning mellom 62 og…

Les mer